Увага, блог найкраще переглядати за допомогою браузера Google Chrome, завантажити який безкоштовно можна тут


Матеріали для опрацювання і використання у роботі

Матеріали для опрацювання і використання у роботі:

І. Серпень, 2017: Для опрацювання:

1. Контроль доставки підручників для 9 класів до ЗНЗ міста Вінниці (таблицю завантажувати не потрібно, опрацьовується в режимі онлайн) 
В таблиці «Контроль доставки» зазначені усі підручники для 9 класу, що мають надійти до ЗНЗ Вінниці відповідно до Плану завозу. По мірі надходження підручників для 9 класів до Вашого ЗНЗ в графі «Дата доставки» необхідно проставити дату, зазначену в накладній, та звірити авторів та фактичну кількість підручників, отриману закладом, із відповідними даними у таблиці. В разі, якщо Ви виявили розбіжності між отриманими підручниками та даними в таблиці, необхідно виділити відповідну комірку червоною заливкою та повідомити про помилку методиста з бібліотечних фондів.
Увага! Звіряти та правити дані потрібно в день отримання підручників, оскільки щоденний звіт із зазначенням кількості отриманих підручників та номеру ЗНЗ направляється до Департаменту освіти. Станом на 29.08.2017 інформація про ВСІ вже доставлені до ЗНЗ підручники для 9 класів повинна бути внесена до таблиці!


2. Тимчасові передачі підручників між ЗНЗ міста у 2017-2018 н.р. Інформацію до цих таблиць слід вносити відразу після здійснення передачі і за потреби оновлювати її протягом навчального року.  (Таблиці завантажувати не потрібно, опрацьовуються в режимі онлайн) 
В таблиці «Отримали у т.ч. користування» ЗНЗ, що взяли підручники  для користування в інших школах, у відповідних комірках мають проставити загальну кількість позичених підручників, а у примітці зазначити № ЗНЗ, що надав підручники та кількість, отриманих у цьому закладі підручників. Приклад оформлення примітки: "15 шт. - в 7 ЗНЗ, 2 шт. - в 14 ЗНЗ".
В таблиці «Надали у т.ч. користування» ЗНЗ, що надали підручники  для користування до інших шкіл, у відповідних комірках мають проставити загальну кількість наданих підручників, а у примітці зазначити № ЗНЗ, що взяв підручники та кількість, наданих цьому закладу підручників. Приклад оформлення примітки: "15 шт. - до 7 ЗНЗ, 2 шт. - до 14 ЗНЗ".

3. Звірка наявних у ЗНЗ підручників для учнів 4 та 7 класів станом на 01.09.2017р.    (таблицю завантажувати не потрібно, опрацьовується в режимі онлайн). Проводиться з метою контролю виконання наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради №124 від 17.03.17 та для здійснення централізованого обліку підручників, отриманих закладами за кошти Державного та міського бюджетів. В таблиці зазначені усі підручники для учнів 4 та 7 класів з українською та російською мовою навчання, які мають бути на обліку у бібліотечних фондах ЗНЗ міста станом на 01.09.2017 року. Кожен ЗНЗ повинен звірити дані, наведені в таблиці, після чого проставити "+" в графі "Звірено". В разі виявлення розбіжностей необхідно виділити відповідну комірку червоним кольором та зв’язатися з методистом з бібліотечних фондів. Термін виконання - до 08.09.2017.

4. Фактична потреба учнів 3-іх класів ЗНЗ міста у підручниках з окремих навчальних предметів (таблицю завантажувати не потрібно, опрацьовується в режимі онлайн) 
В таблиці "Потреба 3 клас" у відповідній графі проставте фактичну кількість підручників (без мінімального запасу), яких не вистачає закладу для 100% забезпечення учнів 3-их класів підручниками на 2017-2018 н.р. Термін виконання - до 08.09.2017.

5. Кадровий склад бібліотекарів ЗНЗ міста у 2017-2018 н.р.  (таблицю завантажувати не потрібно, опрацьовується в режимі онлайн) 
Необхідно перевірити наведені в таблиці дані та заповнити усі порожні комірки
Термін опрацювання - до 08.09.2017 . За потреби інформацію в таблиці слід оновлювати протягом навчального року. 

6. Питання та пропозиції  (таблицю завантажувати не потрібно, опрацьовується в режимі онлайн) 

7. Фактичні учнівські контингенти станом на 01.09.2017 року. Необхідно завантажити файл на свій ПК, заповнити усі аркуші та надіслати його до 05.09.2017 методисту з бібліотечних фондів за адресою narolska@galaxy.vn.uaІІ. Вересень, 2017: Для опрацювання:

1. Інформація про підручники для 4 класів, що не використовуються ЗНЗ в 2017-2018 н.р. та можуть бути надані на тимчасове користування(таблицю завантажувати не потрібно, опрацьовується в режимі онлайн).
Інформація збирається з метою ТИМЧАСОВОЇ передачі підручників (тільки на 2017-2018 н.р.!), що не використовуються закладом у 2017-2018 н.р., в інші ЗНЗ міста. Якщо в шкільній бібліотеці наявні підрунички для 4 класів, що не використовуються, проставте їхню кількість у відповідній комірці таблиці. Звертаємо Вашу увагу, що в ситуації гострої нестачі підручників для 4 класів по місту в цілому, просто зберігати їх в бібліотеці закладу є неприпустимим. Оновлювати інформацію в таблиці можна постійно.

2. Паспорт бібліотеки ЗНЗ (додаток 1), електронна довідка, складена  за результатами паспортизації (додаток 2) - перед опрацювання документи необхідно завантажити. Додаткок 1 потрібно надати у паперовому варіанті, а також надіслати на електронну адресу методиста з біблілотечних фондів; додаток 2  надати тільки в елелктронному варіанті (надіслати на електронну адресу методиста з бібліотечних фондів). Термін подачі - до 20.10.2017 (відповідно до листа КУ ММК  від 27.09.2017 №259).ІІІ. Жовтень, 2017: Для опрацювання:

1. Інформація про фактичні та прогнозовані учнівські контингенти (лист №288 від 17.10.2017 та таблиці).
Опрацюванню підлягають усі таблиці. В разі відсутності учнівського контингенту за певною таблицею у відповідній комірці таблиці слід проставити номер закладу. Текст та форматування таблиць не змінювати.
Заповнювати таблиці потрібно з урахуванням інваріантної складової Робочого навчального плану закладу на 2017-2018 н.р.
Зазначені відомості повинні бути узгоджені зі статистичними даними й надіслані за електронною адресою narolska@galaxy.vn.ua та надані у паперовому варіанті за підписом керівництва та з печаткою закладу до КУ «ММК» (методисту з бібліотечних фондів) до 24.10.2017.

ІV. Листопад, 2017: Для опрацювання та ознайомлення:


2. Атестація ШБ


V. Грудень, 2017: Для опрацювання:

1. Статистичний річний звіт про діяльність шкільних бібліотек  (Лист №374 від 08.12.17 та форма для  заповнення). Термін виконання - до 14.12.2017р.


VІ. Січень, 2018: Для опрацювання:


1. Контроль реєстрації учнів та вчителів ЗНЗ міста Вінниці для отримання доступу до електронних підручників для 10-11 класів  (Таблиця для надання інформації). Терміни виконання вказані в таблиці.
Сайт для реєстрації - https://www.pidruchnyk.ua/

VIІ. Серпень, 2018: Для опрацювання:
1. Контроль доставки підручників для 5 класів до ЗНЗ міста Вінниці (таблицю завантажувати не потрібно, опрацьовується в режимі онлайн) 
УВАГА!!! Дату проставляти тільки в такому форматі: 06.08. ("дата" (двозначне число), "крапка", "місяць" (двозначне число), "крапка" без жодних пробілів)

Інформацію необхідно вносити в день отримання підручників, оскільки щодня зведений звіт подається до обласного департаменту.

2. Тимчасові передачі підручників між ЗНЗ міста у 2018-2019 н.р. Інформацію до цих таблиць слід вносити відразу після здійснення передачі і за потреби оновлювати її протягом навчального року.  (Таблиці завантажувати не потрібно, опрацьовуються в режимі онлайн) 
В таблиці «Отримали у т.ч. користування» ЗНЗ, що взяли підручники  для користування в інших школах, у відповідних комірках мають проставити загальну кількість позичених підручників, а у примітці зазначити № ЗНЗ, що надав підручники та кількість, отриманих у цьому закладі підручників. Приклад оформлення примітки: "15 шт. - в 7 ЗНЗ, 2 шт. - в 14 ЗНЗ".
В таблиці «Надали у т.ч. користування» ЗНЗ, що надали підручники  для користування до інших шкіл, у відповідних комірках мають проставити загальну кількість наданих підручників, а у примітці зазначити № ЗНЗ, що взяв підручники та кількість, наданих цьому закладу підручників. Приклад оформлення примітки: "15 шт. - до 7 ЗНЗ, 2 шт. - до 14 ЗНЗ".

В таблиці у відповідній графі проставте фактичну кількість підручників, які заклад може надати у тимчасове користування на 2018-2019 н.р.  

4. Кадровий склад бібліотекарів ЗНЗ міста у 2018-2019 н.р.  (таблицю завантажувати не потрібно, опрацьовується в режимі онлайн) 
Необхідно перевірити наведені в таблиці дані та заповнити усі порожні комірки
Термін опрацювання - до 11.09.2018 . За потреби інформацію в таблиці слід оновлювати протягом навчального року. 

5. Фактичні учнівські контингенти станом на 01.09.2018 рокуНеобхідно завантажити файл на свій ПК, заповнити усі аркуші та надіслати його до 05.09.2018 методисту з бібліотечних фондів за адресою narolska@galaxy.vn.ua


Немає коментарів:

Дописати коментар