Увага, блог найкраще переглядати за допомогою браузера Google Chrome, завантажити який безкоштовно можна тут


Нормативно-правова база

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерством освіти і науки від 14.05.1999р. №139 -  втратило чинність

Положення про мережу освітняських бібліотек МОНУ та АПНУ, затверджене Спільним наказом МОНУ та АПНУ від 30.05.2003 №334/31

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р. №1060-XII - втратив чинність

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття)


Указ Президента України Про Національну доктрину розвитку освіти 2002-2004 від 17.04.2002р. №347/2002

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 №344/2013

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. №651 – XIV

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.02.1995р. № 32/95-ВР (зі змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. № 181 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання,придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».( зі змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 781«Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів»

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007р. № 22, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.05.2007р. за № 530/13797

Міждержавний стандарт гост 7.20-2000 «Бібліотечна статистика»

Інструкція про порядок доставки, комплектування та обліку навчальної літератури, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 15.06.1995р. № 119-217 - втратила чинність

Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджена наказом МОНУ від 2.12.2013 р. № 1686

Роз'яснення до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затвердженої накозом МОНУ від 2.12.2013 р. № 1686

Зміни до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджені наказом МОНУ від 22.08.2017 р. № 1228. (чинний з 13.10.2017)

Лист Державного казначейства України «Про віднесення до бібліотечних фондів» від 22.09.2005р. №07-04/1827-7745

Лист Державного казначейства України «Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ» від 20.12.2005р. № 07-04/2362-11163

Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314


Наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання

Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 №818 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання"

Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів, затверджена наказом Міністерства культури і мистецтва України від 23.05.2005р. №152

Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань

Наказ МФУ від 17.06.2015 №572 "Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації"
Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. №116 (зі змінами та доповненнями)

Наказ "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"

Постанова щодо виплати матеріальної допомоги працівникам державних і комунальних бібліотек

Лист МОіНУ № 1/12-5765 від 24.10.2011 "Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу"

Лист МОН № 1/9-249 від 09.04.2013 р. "Про проведення інвентаризації бібліотечних фондів"

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012р. № 1/9-259 «Про Єдину систему централізованого електронного обліку підручників»

Проект положення про бібліотеку ЗНЗ Переглянути

Лист МОНУ № 1/9-607 від 07.03.2014р.

КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ 2014-2015: Нормативно-правова база

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. N 629 «Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників»

Переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

Наказ МОНУ від 29.09.2015 №983 Про видання підручників для учнів 4 та 7 класів ЗНЗ

Наказ МОНУ № 931 від 12 серпня 2014 року Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» (далі НП(С)БО121), затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1018/18313 (зі змінами), чинне з 01.01.2015 року .

УВАГА! 1. Відповідно до п.5 розд.ІІ НП(С)БО121 первісна вартість об'єкта ОЗ у разі придбання за плату складається, зокрема, з витрат на транспортування ОЗ. Оскільки об'єкт ОЗ (а отже і підручники згідно п. 3.2.2 розд. ІІ НП(С)БО121) оцінюється за первинною вартість (п.4 розд.ІІ НП(С)БО121) при оприбуткуванні підручників до вартості їх придбання необхідно додати ціну послуги доставки.

2. Відповідно до п. 11 розд.ІІ НП(С)БО121 зі змінами, внесеними Наказом МФО від 23.07.2015 № 664 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (п.3.1.) з 04.09.2015 року підручники обліковуються в гривнях з копійками.

Нормативно-правові акти Мінкультури у сфері бібліотечної справи

ДКХПП Випуск 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.12.2004 №336 (зі змінами)

ДКХПП Випуск 81 "Культура та мистецтво", затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 №168

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури зі змінами, затверджене наказом Міністерства культури та туризму України від 16.07.2007 №44

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (п. 4 Нормативи інформаційного забезпечення)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 219-р «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»»

ЗУ Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників від 26.01.2016 № 940-VIII

Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, затверджений наказом МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 №1427

Методичні рекомендації МОНУ про викладання навчальних предметів у ЗНЗ (2016-2017 н.р.)

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2016/2017 навчальному році

Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і у старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2016/2017 навчальному році

Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2016/2017 навчальному році

Наказ МОНУ №1205 від 06.12.2010 Про затвердженя типових штатних нормативів ЗНЗ

Наказ МНС України №1398 від 12.12.12 Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек
Методичні рекомендації НБУ ім. В.І. Вернацького щодо санітарно-гігієнічної обробки документів, каталогів та засобів їх зберігання

Добріка нормативно-правових актів у сфері бібліотечної справи

Наказ МОН України від 16.12.2016 № 1543 "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства освіти України від 14.05.1999 № 139 та від 04.08.1999 № 277" (про втрату чинності "Положення про шкільну бібліотеку")


Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації»

Наказ МОН України від 26.06.2017 №929 "Про впровадження універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек"

Положення про електронний підручник


Немає коментарів:

Дописати коментар