Увага, блог найкраще переглядати за допомогою браузера Google Chrome, завантажити який безкоштовно можна тут


Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботу шкільних бібліотек м. Вінниці

Координатор проекту: методист з бібліотечних фондів ММК Нарольська К.В.

Мета проекту: розширення спектру й підвищення якості надання бібліотечних послуг та ефективності роботи шкільної бібліотеки як просвітницько-інформаційного центру навчального закладу шляхом інтеграції інформаційно-комунікативних технологій в діяльність шкільних бібліотек.

Актуальність:.
Процес переходу до інформаційного суспільства однозначно передбачає зміни в усіх аспектах громадського життя, у тому числі і в системі освіти. Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ сторіччі пріоритетним шляхом розвитку освіти визначено формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, упровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально-виховного процесу, що передбачає обов’язкову комп'ютеризацію освіти.
Шкільна ж бібліотека як невід’ємна структурна складова навчального закладу є безпосереднім учасником навчально-виховного процесу і разом зі школою проходить непростий шлях реформ. Тому такі поняття як модернізація, інноваційний підхід є тими реаліями, навколо яких будується повсякденна робота шкільного бібліотекаря.
Модернізація бібліотеки передбачає в тому числі й активне застосування інформаційно-комунікативних технологій. Оснащення комп'ютерною технікою бібліотек середніх освітніх закладів міста, наявність сучасних програмних засобів безперечно дозволяє по-новому підійти до організації бібліотечних процесів. Проте без досягнення бібліотекарем належної кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному та внутрішньому бібліотечному процесі, зусилля і кошти, що вкладаються у створення інформаційного середовища, не принесуть належної віддачі. Даний проект має на меті сприяти залученню усіх шкільних бібліотекарів міста до якомога ефективнішого застосування ІКТ в їх повсякденній діяльності.

Характеристика проекту:
-        за кінцевим результатом – практично-орієнтований;
-        за кількістю учасників – колективний;
-        за тривалістю – довготривалий;
-        база реалізації проекту – міський методичний кабінет департаменту освіти;
-        учасники проекту – шкільні бібліотекарі міста Вінниці, методисти ММК з бібліотечних фондів.

Правова база:
   
1. Закон України "Про освіту" №1060-XII, із змінами від 11 червня 2008 р.
2. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.
3. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.02.1995р. № 32/95-ВР (зі змінами і доповненнями).
4. Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 494.
5. Наказ департаменту освіти Вінницької міської ради "Про організацію проектної діяльності міського методичного кабінету у 2012-2013 н.р." від 26.11.2012 №853


Основні завдання:
-        розширення інформаційного простору бібліотеки;
-        підвищення якості та оперативності надання бібліотечних послуг;
-        автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів;
-        використання ІКТ для підвищення ефективності педагогічно-виховної діяльності шкільного бібліотекаря;
-        формування позитивного іміджу шкільної бібліотеки.

Очікувані результати:
I.   Для учнів:
1.      швидке та якісне отримання інформації завдяки створенню єдиного електронного інформаційного банку шкільних бібліотек з такими розділами:
-        електронна бібліотека зарубіжної та української літератури за програмними творами;
-        електронна бібліотека підручників;
-        електронна бібліотека класики та сучасної літератури за жанрами;
-        добірка аудіокниг та фільмів за шкільною програмою;
-        сторінка для наймолодших школярів;
-        сторінка корисних посилань;
2.      популяризація читання завдяки:
-        обговоренню прочитаних книг на бібліотечних форумах;
-        створенню різноманітних за формою електронних виставок літератури;
-        складанню електронних списків літературних новинок, рекомендованих списків літератури тощо;
3.      підвищення рівня бібліографічної грамотності та культури читання завдяки створенню електронних бібліотечних уроків, мультимедійного супроводу для бібліотечних заходів (відеороликів, комп’ютерних презентацій, електронних фото колажів тощо).
II. Для вчителів:
1.      швидкий доступ до інформації про наявність в бібліотечних фондах потрібного видання завдяки створенню електронних каталогів підручників, художньої та методико-педагогічної літератури;
2.      створення електронної добірки сценаріїв тематичних позаурочних заходів, порад та рекомендацій для підготовки доповідей на семінарах, конференціях, педагогічних радах, батьківських зборах, педчитаннях тощо;
3.      формування електронних баз даних з актуальних питань освіти, навчання, виховання дітей;
4.      створення єдиної бази даних інструктивно-нормативної документації для вчителів;
5.      залучення світових інформаційних ресурсів для використання їх вчителями у педагогічній діяльності.

 III. Для бібліотекарів:
1.      об’єднання шкільних бібліотекарів міста, обмін досвідом, вивчення та застосування досвіду старших колег у бібліотечній роботі завдяки мережі Інтернет;
2.      дистанційна самоосвіта;
3.      можливість популяризації бібліотечно-бібліографічних знань завдяки створенню і розміщенню в мережі електронних бібліотечних уроків;
4.      автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів завдяки опануванню відповідних програмних продуктів: електронної пошти, програм пакету Microsoft Office Professional: Word, Publisher, Excel, Access, PowerPoint тощо:
-        складання звітів;
-        створення електронних баз даних;
-        ведення електронного журналу роботи шкільної бібліотеки тощо;
-        оперативний обмін інформацією між шкільними бібліотеками;
5.      можливість самостійного виготовлення та використання вже готової різноманітної мультимедійної наочності (комп’ютерних презентацій, відеороликів, аудіозаписів тощо) для проведення бібліотечно-бібліографічних заходів; 
6.      створення та використання у роботі тематичного банку даних корисних посилань в мережі Інтернет;
7.      представлення своїх ресурсів, авторських доробок у світовому інформаційному просторі;
8.      нові можливості в комплектуванні бібліотечних фондів завдяки електронній підписці періодичних видань,доступу до мережевих магазинів, сайтів видавництв, «онлайновим» інформаційним ресурсам;
9.      підвищення іміджу шкільних бібліотек й забезпечення їх конкурентоспроможності завдяки розширенню спектру інформаційних послуг, саморекламі в мережі, популяризації власної діяльності шляхом висвітлення її через мережу Інтернет (розміщення інформації про проведені заходи, за бажанням викладення для загального ознайомлення відповідних матеріалів на власних та інших тематичних сайтах, блогах, електронних сторінках) тощо.

Етапи роботи
І етап – організаційний:
-        вибір проблеми, обґрунтування практичного значення її результату;
-        визначення теми і завдань проекту;
-        визначення мети і поетапних завдань;
-        визначення масштабів роботи, засобів і методів досягнення мети;
-        поділ усієї роботи на етапи;
-        визначення учасників проекту;
-        визначення джерел інформації;
-        опрацювання літератури з даної проблеми.
ІІ етап – розробки:
-        вирішення проблемних завдань;
-        складання плану виконання проекту, розробка стратегії та практичної роботи, спрямованої на формування комп’ютерної грамотності шкільних бібліотекарів;
-        обґрунтування для шкільних бібліотекарів необхідності оволодіння навиками роботи з комп’ютером для успішної реалізації повсякденних завдань та розширення спектру бібліотечних послуг;
-        виявлення готовності бібліотекарів до оволодіння навичками роботи з комп’ютером, ступенем володіння ПК на даний час.
ІІІ етап – виконання:
-        проведення майстер-класів;
-        координація роботи творчої групи;
-        систематичне надання консультацій;
-        розробка та розміщення на сайті електронних бібліотечних уроків;
-        залучення шкільних бібліотекарів до створення власних електронних уроків;
-        контроль за створенням в шкільних бібліотеках електронних каталогів підручників та художньої літератури;
-        розміщення на сайті корисної інформації для користування в роботі: нормативно-правових документів, розробок бібліотечних заходів колег, добірки посилань, електронних версій програмних творів з української та зарубіжної літератури, шаблонів документів для бібліотечної роботи, прикладів складання звітів тощо;
-        залучення бібліотекарів до створення комп’ютерних презентацій шкільних бібліотек з метою подальшого їх розміщення на сайтах шкіл, власних бібліотечних блогах та електронних сторінках;
-        підготовка збірки комп’ютерних презентацій бібліотечних уроків та заходів.
IV етап – практичний:
-        індивідуальне складання електронних каталогів підручників та художньої літератури, їх систематичне оновлення (обов’язково для всіх бібліотекарів);
-        групова робота над створенням та поповненням електронного календаря знаменних та пам’ятних дат;
-        створення комп’ютерних презентацій власних шкільних бібліотек (обов’язково для всіх бібліотекарів) та презентацій до бібліотечних заходів;
-        виконання звітів в програмі Excel (обов’язково для всіх бібліотекарів);
-        пошук в мережі корисних матеріалів для поповнення бібліотечного інформаційного банку даних, обмін інформацією;
-        робота з електронною поштою (спілкування з колегами, відправка звітів до ММК тощо);
-        ведення власного бібліотечного блогу або електронної бібліотечної сторінки на сайті школи.
V етап – проміжно-підсумковий (наприкінці навчального року):
-        обговорення результатів роботи (обсяг, доцільність, якість);
-        пропозиції щодо подальших кроків на шляху втілення ідеї проект.

Немає коментарів:

Дописати коментар